Thanh toán

Thanh toán

 CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG VÀO CÁC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG SAU

VIETCOMNBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

  (VCB CN Nam Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh)
  Chủ TK: Nguyễn Văn Lương
  MSTK: 0181003332898

AGRIBANK

Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  (No & NT Chi Nhánh Nam Sài Gòn)
  Chủ TK: Nguyễn Văn Lương
  MSTK: 6160205180534